INDIVIDUELE THERAPIE

Voor mensen die specifieke problemen hebben is er ook individuele therapie mogelijk. Ik kom daarin de volgende klachten regelmatig tegen: problemen rondom seksualiteit, zoals disfuncties, pijn, geen zin hebben vrijen en pornoverslaving. Of problemen rondom communicatie: depressie, stress, angst, paniek en rouwverwerking. U voelt zich opgejaagd door allerlei factoren rondom gezin, kinderen, werk, sociale omgeving of uw partner. Wij proberen samen een weg in te slaan die uw problematiek wat dragelijker maakt.

bekijk de behandelingen

Hoe gaat individuele
therapie in zijn werk ?

De intake is vooral een kennismakingsgesprek, met het doel om te kijken of het ‘klikt’ met ons/ mij, de therapeut. Het is belangrijk dat u uzelf veilig voelt en dat u voldoende vertrouwen hebt in de therapie en in mij. Tijdens de intake gaan we jouw klacht(en), doel van de therapie, kwaliteiten, hulpbronnen enzovoorts in kaart brengen en een behandelplan maken, waarbij u wensen en doelen centraal staan. Het is meestal een hele stap om met een therapeut te gaan praten. De belangrijkste factor van een behandeling is dus de samenwerking tussen cliënt en therapeut . U moet er een goed gevoel bij mij als therapeut hebben, vertrouwen hebben in mijn professionaliteit en u op uw gemak voelen. Onze manier van werken is persoonlijk en cliëntgericht. Wij kennen de protocollen die veelal gebruikt worden, maar uw unieke casus verdient een uniek behandelprogramma op maat. En wij gebruiken methoden en technieken die ieder individueel past. Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid uw hulpvraag en gaan we in op uw privé- en werksituatie. Ook bespreken we wat het resultaat van de therapie zou moeten zijn. Naar aanleiding van deze intake schrijf ik een behandelplan. Dit behandelplan vormt de basis voor de verdere sessies. Afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van de problematiek zijn 5 tot 12 sessies nodig. Meestal zijn 10 sessies voldoende om goed resultaat te boeken. De behandeling is gericht op herstel van klachten, het nagaan welke gedrags- en denkpatronen tot klachten geleid hebben en het omzetten van inzichten in duurzaam herstel.

seksuele problemen

Leer er over te praten, leer u kwetsbaar op te stellen en ga geen discussies er over aan. Want als de seks goed is valt er niets te discussiëren.

angststoornis

Bijvoorbeeld sociale angst/ angst voor grote ruimten/ specifieke fobieën/ algemene angsten/ vage angsten en seksuele angsten. Dwangmatig handelen vanuit angst krijgen elke hun specifieke behandeling.

stress

Leren omgaan met stress reacties; ze herkennen en passende ontspanningsoefeningen in kunnen zetten.

depressie

Gevoelens van zinloosheid, negatieve gedachten-patronen, geen zin in seks/suïcidale neigingen en geen energie hebben en nergens zin in hebben en bedrukte stemming.

burn out

Werkgerelateerde stress klachten, u emotioneel leeg voelen. Nauwelijks nog werk-motivatie ervaren, het gevoel op automatische piloot te staan.

dwang problematiek

Dwanggedachten die resulteren in dwanghandelingen, die gebaseerd zijn op angsten.
Het levert problemen op in het dagelijks functioneren.Zodat u de controle over uw leven kunt verliezen.

MAAK EEN
AFSPRAAK

U kunt bij mij snel terecht voor een eerste afspraak. We spreken samen af wat de frequentie is van de sessies die u wilt volgen. De therapie wordt afgestemd op wat nodig is voor jou/jullie op dit moment. Alles gaat in overleg.

Wil jij verandering? Neem dan contact met mij op.

GEGEVENS

Lies van Dalen
Praktijk voor Relatietherapie / Psychotherapie/ Seksuologie

Kees Pijlstraat 106
3077 MH Rotterdam

Van Wijngaardelaan
2252XN Voorschoten

Tel: 06-21175255
Mail: dalen830@planet.nl