Mediation

Mediation

Wat is mediation?

Mediation staat voor het oplossen van een conflict onder begeleiding. Doordat je zelf met de tegenpartij tot een oplossing komt, sluit deze oplossing beter aan op de wensen van jou en de ander. Je komt eerder tot een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding na een succesvolle mediation dan bij een rechtszaak.

Mediation - Uitelkaar

Vrijwilligheid

De kracht is dat alle deelnemers (de twee partijen én de mediator) vrijwillig deelnemen. Het proces is vrijwillig, de aanwezigheid is vrijwillig en de gekozen oplossing is vrijwillig. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, wordt er gewerkt aan een duurzame oplossing voor het conflict.

Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend: er wordt best veel van je gevraagd, omdat je zelf de sleutel in handen hebt tot de best haalbare oplossing. Vrijwilligheid betekent ook dat je altijd de mogelijkheid hebt om mediation te beëindigen.

Vertrouwelijkheid

Eén van de wellicht meest belangrijke uitgangspunten van mediation is vertrouwelijkheid. Doordat op alles geheimhoudingsplicht rust, kan er vrijuit gedacht, gepraat en uitgeprobeerd worden. We maken onderling afspraken met wie informatie gedeeld mag worden.

Aan het eind van de mediation wordt besproken en vastgelegd wat en aan wie er schriftelijk of mondeling wordt gerapporteerd en wat en hoe er wordt gecommuniceerd. Communicatie naar derden zal altijd in neutrale termen plaatsvinden.

Voordelen en Nadelen

Het voordeel is dat je zelf invloed hebt op de uitkomst. Omdat je samen met de tegenpartij op zoek gaat naar de best haalbare oplossing, zullen de verhoudingen onderling vaak verbeteren. Dit punt is zeker van belang als je van elkaar afhankelijk blijft, bijvoorbeeld omdat je samen kinderen hebt. Andere voordelen zijn dat de setting informeel is, je dicht bij jezelf kunt blijven en dat het proces op korte termijn kan beginnen.

Afhankelijk van jouw situatie, kunnen er ook een aantal nadelen zijn. De mediator neemt (in tegenstelling tot een rechter) geen beslissingen, dus er wordt van je een actieve en serieuze inbreng.

Mediation in samenwerking met Dagmar Stadler